Kommande YKB-utbildningar

 

1 Effektiv och trafiksäker körning

Kommande datum för 2024:

Göteborg (Katrinerovägen 2a):

Söndag 14 april
Torsdag 18 april
Onsdag 15 maj
Tisdag 11 juni

 

Vid frågor eller funderingar kring våra kurser – kontakta oss på info@ykb-vast.se eller ring oss på 0703-041 407 så hjälper vi dig.

 

2 Godstransporter/Persontransporter

 

 Kommande datum för 2024:

Göteborg (Katrinerovägen 2a):

Fredag 19 april
Torsdag 16 maj
Onsdag 12 juni

 

 

Vid frågor eller funderingar kring våra kurser – kontakta oss på info@ykb-vast.se eller ring oss på 0703-041 407 så hjälper vi dig.

3 Lagar & regler

  

Kommande datum för 2024:

 • Göteborg (Katrinerovägen 2a):

  Fredag 17 maj
  Torsdag 13 juni

 

 • Kungshamn:
  Inga fler inplanerade datum under våren 2024

 

 • Strömstad:
  Inga fler inplanerade datum under våren 2024

Vid frågor eller funderingar kring våra kurser – kontakta oss på info@ykb-vast.se eller ring oss på 0703-041 407 så hjälper vi dig.

4 Ergonomi och hälsa


Kommande datum för 2024:

 • Göteborg (Katrinerovägen 2a):
  Måndag 13 maj
  Fredag 14 juni
 • Henån:

   

 • Vid frågor eller funderingar kring våra kurser – kontakta oss på info@ykb-vast.se eller ring oss på 0703-041 407 så hjälper vi dig.

5 Säkerhet och riskmedvetenhet
 

 Kommande datum för 2024:

 • Göteborg (Katrinerovägen 2a):

  Onsdag 17 april
  Tisdag 14 maj
  Måndag 10 juni

 

 • Vid frågor eller funderingar kring våra kurser – kontakta oss på info@ykb-vast.se eller ring oss på 0703-041 407 så hjälper vi dig

Information om våra YKB-utbildningar

Enligt lag från Transportstyrelsen måste alla yrkesförare komplettera sin ”tunga” behörighet med yrkeskompetensbevis. Gäller för D/DE-körkort från 10 sept. 2008 och C/CE-körkort från 10 sept. 2009. Yrkeskompetensbeviset ska förnyas vart 5:e år.

GRUNDUTBILDNING

Den som tar D-körkort efter 10 sept 2008 och C-körkort efter 10 sept 2009 och ska arbeta som yrkesförare ska även ha en särskild grundutbildning i YKB på 140 timmar. För förare under 21 år gäller 280 timmar.

HÄVDVUNNEN RÄTT

Den som har D-körkort utfärdat före 10 sept.2008 och C-körkort utfärdat före 10 sept. 2009 får relatera till undantaget ”hävdvunnen rätt” och skall kompletera med en fortbildning av YKB på 35 timmar.

FORTBILDNING

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom femårsperioden genomgå en fortbildning som omfattar 35 timmar. Kursen kan genomföras under en vecka men kan även delas upp i fem delkurser som ska omfatta minst sju timmar.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska fortbildningen ge förare uppdatering inom yrket samt större kunskap och förståelse av trafiksäkerhet och hur man som förare kan påverka säkerhet och miljövänligare transporter.

YKB-väst är godkänd av Transportstyrelsen som utbildare av yrkeskompetensbevis. 

YKB-väst erbjuder fortbildning i fem kurspaket, sju timmar vardera. De kan spridas över fem år eller genomföras under en kortare tidsperiod. Du som kund kan välja kurspaket i den ordning som passar bäst för dig.

YKB-väst tillhandahåller administration, planering, uppföljning och slutrapportering till Transportstyrelsen av yrkeskompetensbevis. Du får även intyg efter varje genomgången kurs med dokumentation om kursens innehåll.

 

Kurspaket 1 – Effektiv och trafiksäker körning

Deltagaren får ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både ett miljöprespektiv och ett ekonomiskt perspektiv.

Kurspaket 2 – Godstransporter/persontransporter

Deltgaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för vikter och placering av gods samt lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Samt för persontransporter säkerställa passagerares säkerhet och bekvämlighet.

Kurspaket 3 – Lagar o Regler

Kursen tar upp Vägarbetstidlagen Arbetstidslagen Färdskrivaren Kör o vilotider m m

Kurspaket 4 – Ergonomi, kost och hälsa

Deltagaren upplyses om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.

Kurspaket 5 – Säkerhet och riskmedvetenhet

Syftet med kursen är att säkerställa kunskaperna om hur föraren kan utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och höja medvetenheten om risker i trafiken. Föraren ska kunna bedöma och agera i krissituationer. Delkursen lyfter även fram frågan om företagets anseende och förarens egna möjligheter att påverka detta.