Kommande YKB-utbildningar

 

1 Effektiv och trafiksäker körning

    Kommande datum för 2023:

Göteborg (Katrinerovägen 2a):

Lördag 11 november 

Kommande datum för 2024:

Göteborg (Katrinerovägen 2a):
Lördag 13 januari
Lördag 9 mars

Henån:
Lördag 9 mars

Vid frågor eller funderingar kring våra kurser – kontakta oss på info@ykb-vast.se eller ring oss på 0703-041 407 så hjälper vi dig.

 

2 Godstransporter/Persontransporter

Kommande datum för 2023:

Göteborg (Katrinerovägen 2a):
Lördag 18 november

 

Kommande datum för 2024:

Göteborg (Katrinerovägen 2a):
Lördag 20 januari
Lördag 16 mars

Henån:
Söndag 10 mars

 

Vid frågor eller funderingar kring våra kurser – kontakta oss på info@ykb-vast.se eller ring oss på 0703-041 407 så hjälper vi dig.

3 Lagar & regler

 
Kommande datum för 2023:

 • Göteborg (Katrinerovägen 2a):
  Lördag 18 november – FULLBOKAD
  Söndag 10 december
 • Henån:
  Söndag 12 november
 • Uddevalla:
  Lördag 11 november – FÅTAL PLATSER KVAR

 

 

Kommande datum för 2024:

 • Göteborg (Katrinerovägen 2a):
  Lördag 13 januari – FULLBOKAD
  Lördag 23 mars
  Söndag 14 april
  Lördag 11 maj

 

 • Henån:
  Söndag 14 januari – FÅTAL PLATSER KVAR
  Lördag 27 januari
  Lördag 17 februari
  Söndag 3 mars
  Lördag 14 april

 

 • Uddevalla:
  Söndag 28 januari
  Söndag 11 februari
  Lördag 2 mars

 

 • Stenungsbaden:
  Lördag 3 februari
  Lördag 16 mars
  Lördag 6 april

 

 • Kungshamn:
  Lördag 20 januari

 

 • Strömstad:
  Söndag 21 januari
  Lördag 10 februari

Vid frågor eller funderingar kring våra kurser – kontakta oss på info@ykb-vast.se eller ring oss på 0703-041 407 så hjälper vi dig.

4 Ergonomi och hälsa
Kommande datum för 2023:
 • Henån:
  Söndag 19 november

Kommande datum för 2024:

 • Göteborg (Katrinerovägen 2a):
  Lördag 3 februari
  Lördag 6 april
 • Henån:
  Söndag 4 februari
  Söndag 17 mars

  Vid frågor eller funderingar kring våra kurser – kontakta oss på info@ykb-vast.se eller ring oss på 0703-041 407 så hjälper vi dig.

5 Säkerhet och riskmedvetenhet
 

Kommande datum för 2023:

  • Henån:
   Söndag 3 december


   Kommande datum för 2024:

  • Göteborg (Katrinerovägen 2a):

   Lördag 10 februari
   Lördag 13 april

   

  • Henån:
   Söndag 24 mars

   Vid frågor eller funderingar kring våra kurser – kontakta oss på info@ykb-vast.se eller ring oss på 0703-041 407 så hjälper vi dig.

  Information om våra YKB-utbildningar

  Enligt lag från Transportstyrelsen måste alla yrkesförare komplettera sin ”tunga” behörighet med yrkeskompetensbevis. Gäller för D/DE-körkort från 10 sept. 2008 och C/CE-körkort från 10 sept. 2009. Yrkeskompetensbeviset ska förnyas vart 5:e år.

  GRUNDUTBILDNING

  Den som tar D-körkort efter 10 sept 2008 och C-körkort efter 10 sept 2009 och ska arbeta som yrkesförare ska även ha en särskild grundutbildning i YKB på 140 timmar. För förare under 21 år gäller 280 timmar.

  HÄVDVUNNEN RÄTT

  Den som har D-körkort utfärdat före 10 sept.2008 och C-körkort utfärdat före 10 sept. 2009 får relatera till undantaget ”hävdvunnen rätt” och skall kompletera med en fortbildning av YKB på 35 timmar.

  FORTBILDNING

  Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom femårsperioden genomgå en fortbildning som omfattar 35 timmar. Kursen kan genomföras under en vecka men kan även delas upp i fem delkurser som ska omfatta minst sju timmar.

  Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska fortbildningen ge förare uppdatering inom yrket samt större kunskap och förståelse av trafiksäkerhet och hur man som förare kan påverka säkerhet och miljövänligare transporter.

  YKB-väst är godkänd av Transportstyrelsen som utbildare av yrkeskompetensbevis. 

  YKB-väst erbjuder fortbildning i fem kurspaket, sju timmar vardera. De kan spridas över fem år eller genomföras under en kortare tidsperiod. Du som kund kan välja kurspaket i den ordning som passar bäst för dig.

  YKB-väst tillhandahåller administration, planering, uppföljning och slutrapportering till Transportstyrelsen av yrkeskompetensbevis. Du får även intyg efter varje genomgången kurs med dokumentation om kursens innehåll.

   

  Kurspaket 1 – Effektiv och trafiksäker körning

  Deltagaren får ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både ett miljöprespektiv och ett ekonomiskt perspektiv.

  Kurspaket 2 – Godstransporter/persontransporter

  Deltgaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för vikter och placering av gods samt lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Samt för persontransporter säkerställa passagerares säkerhet och bekvämlighet.

  Kurspaket 3 – Lagar o Regler

  Kursen tar upp Vägarbetstidlagen Arbetstidslagen Färdskrivaren Kör o vilotider m m

  Kurspaket 4 – Ergonomi, kost och hälsa

  Deltagaren upplyses om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.

  Kurspaket 5 – Säkerhet och riskmedvetenhet

  Syftet med kursen är att säkerställa kunskaperna om hur föraren kan utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och höja medvetenheten om risker i trafiken. Föraren ska kunna bedöma och agera i krissituationer. Delkursen lyfter även fram frågan om företagets anseende och förarens egna möjligheter att påverka detta.