Kommande YKB-utbildning

 

1 Effektiv och trafiksäker körning
Orust, Slätthultsvägen 20, Ellös 
Fredag 15 jan.
Lördag 20 feb.
Lördag 22 maj.
2 Godstransporter/Persontransporter
Orust, Slätthultsvägen 20, Ellös
Fredag 22 Jan.
Lördag 6 mars.
Fredag 7 maj
3 Lagar & regler
Orust, Slätthultsvägen 20, Ellös
Fredag 29 jan.
Lördag 13 mars
Fredag 23 april
4 Ergonomi och hälsa
Orust, Slätthultsvägen 20, Ellös
Fredag 5 feb.
Lördag 24 april.
5 Säkerhet och riskmedvetenhet
Bengtsfors, Utvecklingcentrum
.
pga. Covid-19 har vi fått flytta ett par av våra kurser till annan adress.
Göteborg, Quality Hotel, G:a Tingstadsgatan 10 annan adr.
Waterfront, Adolf Edelsvärdsgatan 10, 414 51 Göteborg
23 januari
13 februari
10 april
Håby, Smedbers Gård OBS annan adr.
Almåsvägen 2A, 451 75 Uddevalla
20 februari
13 mars
10 april
22 maj
Orust, Slätthultsvägen 20, Ellös
16 januari
23 januari
6 februari
12 februari
13 februari
20 mars
27 mars
16 april
17 april
8 maj
Stenungsund, Stenungsbaden
16 januari
februari
20 mars
17 april
Strömstad, Roddklubben
27 februari
24 april
Varberg, Destination Apelviken

 

1 Effektiv och trafiksäker körning
Orust, Slätthultsvägen 20, Ellös 
Fredag 15 jan.
Lördag 20 feb.
Lördag 22 maj.
2 Godstransporter/Persontransporter
Orust, Slätthultsvägen 20, Ellös
Fredag 22 Jan.
Lördag 6 mars.
Fredag 7 maj
3 Lagar & regler
Orust, Slätthultsvägen 20, Ellös
Fredag 20 nov.
Fredag 29 jan.
Lördag 13 mars
Fredag 23 april
4 Ergonomi och hälsa
Orust, Slätthultsvägen 20, Ellös
Lördag 21 nov.
Fredag 5 feb.
Lördag 24 april.
5 Säkerhet och riskmedvetenhet
Bengtsfors, Utvecklingcentrum
.
pga. Covid-19 har vi fått flytta ett par av våra kurser till annan adress.
Göteborg, Quality Hotel, G:a Tingstadsgatan 10 annan adr.
Waterfront, Adolf Edelsvärdsgatan 10, 414 51 Göteborg
23 januari
13 februari
10 april
Håby, Smedbers Gård OBS annan adr.
Almåsvägen 2A, 451 75 Uddevalla
20 februari
13 mars
10 april
22 maj
Orust, Slätthultsvägen 20, Ellös
16 januari
23 januari
6 februari
12 februari
13 februari
20 mars
27 mars
16 april
17 april
8 maj
Stenungsund, Stenungsbaden
16 januari
februari
20 mars
17 april
Strömstad, Roddklubben
27 februari
24 april
Varberg, Destination Apelviken

 

Information om våra YKB-utbildningar

Enligt lag från Transportstyrelsen måste alla yrkesförare komplettera sin ”tunga” behörighet med yrkeskompetensbevis. Gäller för D/DE-körkort från 10 sept. 2008 och C/CE-körkort från 10 sept. 2009. Yrkeskompetensbeviset ska förnyas vart 5:e år.

GRUNDUTBILDNING

Den som tar D-körkort efter 10 sept 2008 och C-körkort efter 10 sept 2009 och ska arbeta som yrkesförare ska även ha en särskild grundutbildning i YKB på 140 timmar. För förare under 21 år gäller 280 timmar.

HÄVDVUNNEN RÄTT

Den som har D-körkort utfärdat före 10 sept.2008 och C-körkort utfärdat före 10 sept. 2009 får relatera till undantaget ”hävdvunnen rätt” och skall kompletera med en fortbildning av YKB på 35 timmar.

FORTBILDNING

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom femårsperioden genomgå en fortbildning som omfattar 35 timmar. Kursen kan genomföras under en vecka men kan även delas upp i fem delkurser som ska omfatta minst sju timmar.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska fortbildningen ge förare uppdatering inom yrket samt större kunskap och förståelse av trafiksäkerhet och hur man som förare kan påverka säkerhet och miljövänligare transporter.

YKB-väst är godkänd av Transportstyrelsen som utbildare av yrkeskompetensbevis. 

YKB-väst erbjuder fortbildning i fem kurspaket, sju timmar vardera. De kan spridas över fem år eller genomföras under en kortare tidsperiod. Du som kund kan välja kurspaket i den ordning som passar bäst för dig.

YKB-väst tillhandahåller administration, planering, uppföljning och slutrapportering till Transportstyrelsen av yrkeskompetensbevis. Du får även intyg efter varje genomgången kurs med dokumentation om kursens innehåll.

 

Kurspaket 1 – Effektiv och trafiksäker körning

Deltagaren får ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både ett miljöprespektiv och ett ekonomiskt perspektiv.

Kurspaket 2 – Godstransporter/persontransporter

Deltgaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för vikter och placering av gods samt lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Samt för persontransporter säkerställa passagerares säkerhet och bekvämlighet.

Kurspaket 3 – Lagar o Regler

Kursen tar upp Vägarbetstidlagen Arbetstidslagen Färdskrivaren Kör o vilotider m m

Kurspaket 4 – Ergonomi, kost och hälsa

Deltagaren upplyses om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt.

Kurspaket 5 – Säkerhet och riskmedvetenhet

Syftet med kursen är att säkerställa kunskaperna om hur föraren kan utföra en transport på ett tryggt och säkert sätt och höja medvetenheten om risker i trafiken. Föraren ska kunna bedöma och agera i krissituationer. Delkursen lyfter även fram frågan om företagets anseende och förarens egna möjligheter att påverka detta.