Övriga utbildningar

Ställningsbygg 9 meter
Hålls fortlöpande
Ta kontakt för mer info 0736 70 70 82 – info@gvmu.se 
Lift/Skylift
Hålls fortlöpande
Ta kontakt för mer info 0736 70 70 82 – info@gvmu.se 
Fallskydd
Hålls fortlöpande
Ta kontakt för mer info 0736 70 70 82 – info@gvmu.se 
Travers
Hålls fortlöpande
Ta kontakt för mer info 0736 70 70 82 – info@gvmu.se 
Säkra lyft
Hålls fortlöpande
Ta kontakt för mer info 0736 70 70 82 – info@gvmu.se 
L-ABC, HLR-D, Brand
Hålls fortlöpande  
Ta kontakt för mer info 0736 70 70 82 – info@gvmu.se