Farligt gods
Behöver du utbildning för ADR?
Vi kan hjälpa dig med både grundutbildning och fortbildning för styckegods, tank och klass 1 samt 1.3-utbildning.
Kontakta oss på info@ykb-vast.se eller ring oss på 0703-041 407 så hjälper vi dig.