Kommande utbildningar

Ergonomi Kost o Hälsa, Kurs 4

Håby, Smedbergs Gård
Lördag 29 februari fullbokad
Lördag 21 mars     fullbokad
Lördag  4  april
Lördag   ?

Ergonomi Kost o Hälsa, Kurs 4

Orust, Slätthultsvägen 20, Ellös
Lördag 14 mars
Lördag 28 mars
Fredag 17 april

Ergonomi Kost o Hälsa, Kurs 4

Stenungsund, Stenungsbaden
Lördag 22 februari Fullbokad
Lördag 21 mars

Ergonomi Kost o Hälsa, Kurs 4

Göteborg, Quality Hotel, Ga Tingstadsgatan 10
Lördag 28 mars

1:an "Sparsam Körning"

Orust, Slätthultsvägen 20, Ellös

Fredag 3 April

2:an "Gods o Lastsäkring"

Orust, Slätthultsvägen 20, Ellös

Lördag 21 Mars
Lördag 16 Maj

3:an "Lagar o Regler"

Orust, Slätthultsvägen 20, Ellös

Lördag 4 April

5:an "Säkerhet o Kundfokus"

Orust, Slätthultsvägen 20, Ellös

Fredag 27 Mars
Fredag 24 April
Lördag 25 apr

Anmäl dig till en kurs här

Vi håller alla fem YKB-kurserna även Företagsförlagda för Er

Delkurs 1 Sparsam Körning
Delkurs 2 Gods o Lastsäkring
Delkurs 3 Lagar o Regler
Delkurs 4 Ergonomi o Hälsa
Delkurs 5 Säkerhet o Kundfokus

Fler kurstillfällen kommer att läggas in efter behov
Ring gärna för mer info.

Kurs ”sparsam körning” informerar om

Säkerhetsbestämmelser, skaderisker och miljöpåverkan
Optimering av energi- och bränsleförbrukning
Däckens inverkan på miljö och bränsleförbrukning
Bromsteknink
Service och underhåll

Kurs ”godstransporter” informerar om

Uppdatering om regler och bestämmelser som gäller för vikter och placering av gods
Regler och bestämmelser för lastsäkring
Rutiner och säkerhet vid lastning/lossning
Genomgång av olika lastsäkringstekniker
Ekonomiska villkor för godstransporter på väg och organisationen av marknaden

Kurs ”lagar & regler” informerar om

Vad yrkeskompetensbeviset innehåller och regler kring detta
Var du hittar lagar och regler
Kör- och vilotider samt färdskrivare
Uppdatering av trafiksäkerhet
Företaget, regler och ansvar för nationella och internationella transporter, människosmuggling
Information om regler och hantering av farligt gods

Kurs ”ergonomi, kost och hälsa” informerar om

Risker i trafiken och arbetsrelaterade olyckor
Hur man påverkas av stress, sömn och trötthet
Hur man påverkas av alkohol, droger och kost
Hälsosam och balanserad kost
Personlig säkerhet i arbetet, arbetsskador och förslitningsskador
Ergonomi och anatomi, träning och skadeförebyggande övningar
Ekonomiska konsekvenser för den anställde, företaget och samhället

Kurs ”säkerhet och kundfokus” informerar om

Skyldigheter och agerande i olycks- och nödsituationer, HLR
Hantering av brandsläckare, evakuering av personer i lastbilar och bussar
Hantering av krissituationer och konflikter
Betydelsen av förarens uppträdande
Höja företagetagets profil
Nyheter som tillkommit från Transportstyrelsen

YKB-delkurser D-behörighet

Dessa delkurser håller vi företagsförlagda

Ring gärna för mer info

Gösta Alexandersson

ADR Utbildning

ADR utbildning Grund hålls i vår lokal i ELLÖS enl. ÖK. + Ny datum kommer strax.